Priprema deteta za vrtić je pre svega psihološke prirode. Sa razgovorima počnite najmanje trideset dana pre nego što dete prvi put odvedete u novu sredinu. Pružite mu realnu sliku kada opisujete šta ga tamo čeka, ali ne preterujte sa zabranama, kaznama, pretnjama. Umesto upozorenja kako će morati da sluša vaspitačicu, da jede ili spava kad i ostala deca, da bude uvek mirno i poslušno, pre mu recite da će tamo da stekne mnogo novih drugara, da će da nauči nove igre, da će vaspitačice da brinu o njemu, i da može da im se obrati kada mu je nešto potrebno ili nešto nije u redu.

Vrtić Akvica je akreditovana i verifikovana privatna predškolska ustanova, koja omogućava upis dece uz subvencije grada.

Naš prostor je specijalno projektovan i osmišljen za decu uzrasta od 1-7 godina, o kojima brinu licencirani vaspitači posvećeni kreativnom obrazovanju dece.

ZNAČAJ PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
Boravak dece u predškolskim ustanovama ima veliku ulogu u procesu socijalizazije, koja je jako bitna za njihov razvoj kroz ceo život. Deo pripreme za vrtić podrazumeva i osamostaljivanje deteta, kada bude naučilo da samo veže pertle, izuje obuću, presvuče se, doći će do rasta samopouzdanja.

Veliki broj dokaza iz različitih istraživanja ide u prilog argumentu da je dobro rano obrazovanje i vaspitanje značajno za razvoj dece. Ovo je period kada se postavljaju temelji za dalje učenje. Deca tada razvijaju veštine kao što je posmatranje, donošenje odluka, rešavanje problema. Mesto gde se odvija predškolsko obrazovanje treba da bude prijatno kako bi se deca osećala bezbedno i uživala u prilikama za učenje i istraživanje.

PROGRAM NEGE I VASPITANJA
Za brigu o deci pored sertifikovanih vaspitača sa validnim licencama za rad, zaduženi su i pedijatar, logoped, defektolog, stomatolog kao i profesori fizičkog vaspitanja, muzičkog i likovnog, profesori engleskog i nemačkog jezika, koji su uključeni u rad kroz različite kreativne radionice i aktivnosti.
U predškolskom uzrastu, vrlo je teško govoriti o talentima deteta, jer je dete vrlo malo pa je razvoj intenzivan. Ono što možemo jeste da prepoznamo potencijale deteta i da mu osiguramo obogaćenu sredinu koja će podržati njegove potencijale i da mu olakšamo put do ostvarenja produktivne talentovanosti.

ISHRANA DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
Jedan od najznačajnijih činilaca za pravilan rast i razvoj, očuvanje zdravlja je pravilna ishrana dece u predškolskoj ustanovi. Važno je znati da se uravnotežena ishrana odražava na telesnu težinu, visinu, osnovne funkcije organizma i izostanak bolesti.
Jelovnik u našem vrtiću se sastavlja na nedeljnom novou prema pažljivo kreiranim nutricionističkim potrebama dece različitih uzrasta, sa mogućnostima posebne adaptacije kada je to potrebno.