Mi smo novootvorena PREDŠKOLSKA USTANOVA, akreditovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, sa posebno kreiranim vaspitno-obrazovnim programom namenjenom deci uzrasta od 12 meseci do 7 godina.

Na uglu Avalske i Atinske ulice, u dečijoj oazi radosti, moderno opremljen prostor vrtića čini 550 metara kvadratnih prilagođen dečijim potrebama, i sala za fizičke aktivnosti od dodatnih 200 metara kvadratnih.

Za brigu o deci, pored sertifikovanih vaspitača sa validnom licendom za rad, zaduženi su i pedijatar, logoped, defektolog, stomatolog kao i profesori fizičkog vaspitanja, muzičkog i likovnog, profesori engleskog i nemačkog jezika, koji su uključeni u rad kroz različite kreativne radionice i aktivnosti. Sve aktivnosti u vrtiću su osmišljene i koncipirane na način da dete kroz igru nauči i usvoja nove stvari koje će kroz godine i razvoj upotrebljavati u svakodnevnoj primeni. Svi mališani su životno osigurani tokom boravka u vrtiću kod osiguravajuće kuće, našeg dugogodišnjeg partnera u radu.

Veliki značaj polažemo redovnom učenju stranih jezika. Uz dva časa nedeljno, engleskog i nemačkog jezika kroz pesmu, glumu i jezičke radionice program učenja je prilagođen svim uzrasnim grupama pa njegova prisutnost i u dnevnim rutinama doprinosi lakšem i bržem usvajanju na zanimljiv način. Osam specijalno projektovanih prostorija opremljene su najsavremenijim didaktičkim učilima i metodama, kojima postižemo veću motivaciju kod dece i maksimalno angažujemo njihovu pažnju sa ciljem postizanja kvalitne kreativne nastave, navode u vrtiću.

Sve aktivnosti u vrtiću prilagođene su potrebama i uzrastu deteta i tako koncipirane da deca kroz igru usvajaju nove stvari kojima će se i kasnije služiti u obrazovanju.

Veliki broj kreativnih radionica, spotskih aktivnosti, časova stranih jezika, likovnih i muzičkih radionica čine deo aktivnosti našeg vrtića. Sve aktivnosti se odvijaju po uzrasnim grupama i vode ih renomirani profesori u oblasti rada sa decom. Veliki značaj pridajemo učenju engleskog jezika. Kroz svakodnevnu nastavu, ali i prisutnost engleskog jezika u dnevnim rutinama strani jezik postaje manje stran i lako se usvaja. Osim sportskih aktivnosti i nastave engleskog jezika deca imaju i kreativne radionice koji omogućava razvoj veština poput pamćenja, koncentracije, uzročno-posledičnog razmišljanja; mužičku radionicu na kojoj se deca sreću sa različitim instrumentima, ritmovima, imaju priliku da se kreaitvno ispolje pevanjem; likovnu radionicu gde se ne razvija samo likovna kreativnost već otkrijavaju različite likovne tehnike i tako usavršava fina motorika.

Naše art radionice
imaju za cilj da podstaknu dečiju stvaralačku moć. Učenjem različitih tehnika otvaramo detetu prostor da pronađe onu u kojoj može najbolje i najpotpunije da se izrazi. Sva deca su maštovita i kreativna, vole da stvaraju, slikaju, vajaju.

Školica stranih jezika obuhvata časove engleskog i nemačkog jezika više puta nedeljno sa renomiranih profesorima.

Aktivnim učenjem engleskog i nemačkog jezika u našem vrtiću mališanima nudi nova saznanja koja se tiču alfabeta, brojeva, boja, predmeta i slično. Takođe negujemo maternji jezik kroz aktivnosti razvoja govora, čitajući najpoznatije svetske bajke i učestvujući u dijalozima interperetacije istih. Tim pristupom, kroz negovanje maternjeg i učenje stranih jezika, mališani stiču znanje o osnovnim pojmovima engleskog i nemačkog jezika stvarajući podlogu za neka dalja interesovanja govora sa drugih područja.

Cilj naše muzičke radionice jeste da se putem muzike kod svakog deteta, razvije emotivna i socijalna intelegencija. Pomoću raznih didaktičkih igara sa muzikom, razvija se motorika, dikcija i glas. U muzičkoj radionici, deca će imati prilike da se upoznaju sa raznim instrumentima, čuju zvuk koji svaki od tih instrumenata proizvodi i time možda poželeti neki od njih i da sviraju. Muziku uključujemo u svaku igru i aktivnost, jer sa njom je sve zanimiljivije i bogatije.

Svakodnevne sportske aktivnosti deci pružaju razvoj motorike kroz igru, razvoj fizičkih sposobnosti kroz aktivno bavljenje sportom i kroz elementarne igre koje obuhvataju poligone, specijalno kreirana takmičenja prilagođena svim uzrastima i mnoštvo drugih rekreativnih aktivnosti koje pomažu pravilnom razvoju dece. Aktivnosti se odvijaju po uzrasnim grupama, u opremljenoj Akvica igraonici kao i u prirodi kada nam to vremenske prilike dozvoljavaju.

Nastava u prirodi sprovodi se više puta godišnje. Proširivanje ranije stečenih znanja, u prirodi posebno kod dece mlađih uzrasta ima za cilj da se upoznaju sa biljnim i životinskim svetom koji ih okružuje, razvijamo ljubav prema prirodi i značaj i svest da je čuvamo. Upoznajemo kulturno istorijske znamenitosti, običaje naših predaka, različita zanimanja ljudi i karakteristika krajeva koje obilazimo i u kojim živimo. Razvijanje tolerenacije, razumevanja i ljubavi, shvatanje zdravih navika života.

Jelovnik vrtića se sastavlja na nedeljnom novou prema pažljivo kreiranim nutricionističkim potrebama dece različitih uzrasta, sa mogućnostima posebne adaptacije kada je to potrebno.

UPIS UZ SUBVENCIJE GRADA JE OTVOREN

PRIJAVE SU U TOKU!

Pozovite
065 35 34 866

Ili nam pišite...

14 + 15 =