Svet Akvice

Zaplovi

O nama

Mi smo novootvorena PREDŠKOLSKA USTANOVA, akreditovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, sa posebno kreiranim vaspitno-obrazovnim programom namenjenom deci uzrasta od 12 meseci do 7 godina.
Na uglu Avalske i Atinske ulice, u dečijoj oazi radosti, moderno opremljen prostor vrtića čini 550 metara kvadratnih prilagođen dečijim potrebama, i sala za fizičke aktivnosti od dodatnih 200 metara kvadratnih. Za brigu o deci, pored sertifikovanih vaspitača sa validnom licendom za rad, zaduženi su i pedijatar, logoped, detektolog, stomatolog kao i profesori fizičkog vaspitanja, muzičkog i likovnog, profesori engleskog i nemačkog jezika, koji su uključeni u rad kroz različite kreativne radionice i aktivnosti. Sve aktivnosti u vrtiću su osmišljene i koncipirane na način da dete kroz igru nauči i usvoja nove stvari koje će kroz godine i razvoj upotrebljavati u svakodnevnoj primeni. Pored radnih dana, PU Akvica je za sve mališane otvorena i subotom.
Upis uz subvencije grada je otvoren.
Očekujemo vas.

AKVICA AKTIVNOSTI

Veliki broj kreativnih radionica, spotskih aktivnosti, časova stranih jezika, glume, likovnih i muzičkih radionica čine deo aktivnosti našeg vrtića. Sve aktivnosti se odvijaju po uzrasnim grupama i vode ih renomirani profesori u oblasti rada sa decom. Veliki značaj pridajemo učenju engleskog jezika. Kroz svakodnevnu nastavu, ali i prisutnost stranih jezika u dnevnim rutinama strani jezik postaje manje stran i lako se usvaja. Interaktivne kreativne radionice omogućavaju razvoj veština poput brzog pamćenja, koncentracije, uzročno-posledičnog razmišljanja, upoznavanje sa različitim muzičkim instrumentima, ritmovima kroz koje deca imaju priliku da se kreaitvno ispolje pevanjem, otkrivajući i usvajajući i  različite likovne tehnike sa ciljem razvoja fine motorike.

Za upis deteta potrebno je da donesete sledeća dokumenta:

  • potvrda lekara – pedijatra da je dete zdravo
  • izvod iz matične knjige rođenih za dete koje se upisuje u vrtić

Vrtić Akvica je verifikovana predškolska ustanova i u programu je subvencionisanja.
Posetite nas u Avalskoj 47 i upoznajte se sa našim programom rada.

AKTIVNOSTI

Art aktivnosti

Pored redovnog programa koji vaspitači sprovode sa mališanima, koristimo različite tehnike i materijale, organizujemo i različite kreativne radionice na kojima se upoznajemo sa starim i novim tehnikama crtanja i umetnosti,  kao što su vajanje, crtanje na platnu i grnčarenje.

Sportske aktivnosti

Sportske radionice pružaju mališanima razvoj motorike kroz igru, razvoj fizičkih sposobnosti, učešća u timu kroz elementarne igre kao što su poligoni, takmičenje u brzini, igre jurke. Sve sportske aktivnosti se odvijaju prema uzrasnim grupama, u fizičkoj sali ili prirodnom ambijentu kada nam dozvole vremenske prilike.

Kreativne radionice

Kreativne radionice omogućavaju razvoj veština poput pamćenja, koncentracije, uzročno-posledičnog razmišljanja i obuhvataju i različite mužičke radionice na kojima se deca upoznaju sa različitim instrumentima, ritmovima, imaju priliku da se kreaitvno ispolje pevanjem, kao i likovne radionice gde se ne razvija samo likovna kreativnost već otkrivaju različite likovne tehnike i tako usavršava fina motorika

Strani jezici

Pored dva časa stranog jezika nedeljno, strani jezici su prisutni i našoj svakodnevnici jer ih upotrebljavamo spontano kroz ples, igru, i aktivnosti. Na taj način deca usvajaju strani jezik spontano, brže i lakše, pa on postaje manje stran.

v

Defektolog

Radimo na otkrivanju posebnosti i potencijala svakog deteta, otklanjajući sve poteškoće koje se mogu javiti još u najranijim periodima razvoja deteta.
Defektolog u vrtiću usmeren je na dete, roditelja i celokupnu sredinu u kojoj dete odrasta sa ciljem pravilnog i kvalitetnog razvoja i odrastanja svakog deteta.

Logoped

Pratimo razvojni put govora svakog deteta od prvog dana u vrtiću sve do predškolskog uzrasta, otkrivamo eventualna odstupanja i kroz kreativne logopedske vežbe i radionice ih rešavamo i korigujemo.

Stomatolog

Poseta stomatologa vrtiću je jednom mesečno i kroz interaktivan pristup i zabavan način mališani se upoznaju sa instrumentima, načinom na koji se pravilno peru zubići, hranom koja je zdrava za zubiće sa ciljem oslobađanja od straha odlaska kod zubara. 

Pedijatar

Poseta pedijatra vrtiću je jednom mesečno.

Pin It on Pinterest