SVRHA

...da podržimo pravilan razvoj , zdrave životne navike i vaspitanje svakog deteta.

MISIJA

...da pravilnim vaspitanjem najvišeg kvaliteta našoj deci učinimo dostupnim školovanje širom sveta.

VIZIJA

...da budemo prvi i pravi izbor mališana i njihovih roditelja!

O nama

Mi smo novootvorena PREDŠKOLSKA USTANOVA, akreditovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, sa posebno kreiranim vaspitno-obrazovnim programom namenjenom deci uzrasta od 12 meseci do 7 godina.
Na uglu Avalske i Atinske ulice, u dečijoj oazi radosti, moderno opremljen prostor vrtića čini 550 metara kvadratnih prilagođen dečijim potrebama, i sala za fizičke aktivnosti od dodatnih 200 metara kvadratnih. Za brigu o deci, pored sertifikovanih vaspitača sa validnom licendom za rad, zaduženi su i pedijatar, logoped, detektolog, stomatolog kao i profesori fizičkog vaspitanja, muzičkog i likovnog, profesori engleskog i nemačkog jezika, koji su uključeni u rad kroz različite kreativne radionice i aktivnosti. Sve aktivnosti u vrtiću su osmišljene i koncipirane na način da dete kroz igru nauči i usvoja nove stvari koje će kroz godine i razvoj upotrebljavati u svakodnevnoj primeni. Pored radnih dana, PU Akvica je za sve mališane otvorena i subotom.
Upis uz subvencije grada je otvoren.
Očekujemo vas.

AKVICA AKTIVNOSTI

Veliki broj kreativnih radionica, spotskih aktivnosti, časova stranih jezika, glume, likovnih i muzičkih radionica čine deo aktivnosti našeg vrtića. Sve aktivnosti se odvijaju po uzrasnim grupama i vode ih renomirani profesori u oblasti rada sa decom. Veliki značaj pridajemo učenju engleskog jezika. Kroz svakodnevnu nastavu, ali i prisutnost stranih jezika u dnevnim rutinama strani jezik postaje manje stran i lako se usvaja. Interaktivne kreativne radionice omogućavaju razvoj veština poput brzog pamćenja, koncentracije, uzročno-posledičnog razmišljanja, upoznavanje sa različitim muzičkim instrumentima, ritmovima kroz koje deca imaju priliku da se kreaitvno ispolje pevanjem, otkrivajući i usvajajući i  različite likovne tehnike sa ciljem razvoja fine motorike.

Za upis deteta potrebno je da donesete sledeća dokumenta:

  • potvrda lekara – pedijatra da je dete zdravo
  • izvod iz matične knjige rođenih za dete koje se upisuje u vrtić

Vrtić Akvica je verifikovana predškolska ustanova i u programu je subvencionisanja.
Posetite nas u Avalskoj 47 i upoznajte se sa našim programom rada.

AKTIVNOSTI

Sportske aktivnosti

Sportske radionice pružaju mališanima razvoj motorike kroz igru, razvoj fizičkih sposobnosti, učešća u timu kroz elementarne igre kao što su poligoni, takmičenje u brzini, igre jurke. Sve sportske aktivnosti se odvijaju prema uzrasnim grupama, u fizičkoj sali ili prirodnom ambijentu kada nam dozvole vremenske prilike.

Kreativne radionice

Kreativne radionice omogućavaju razvoj veština poput pamćenja, koncentracije, uzročno-posledičnog razmišljanja i obuhvataju i različite mužičke radionice na kojima se deca upoznaju sa različitim instrumentima, ritmovima, imaju priliku da se kreaitvno ispolje pevanjem, kao i likovne radionice gde se ne razvija samo likovna kreativnost već otkrivaju različite likovne tehnike i tako usavršava fina motorika

Strani jezici

Pored dva časa stranog jezika nedeljno, strani jezici su prisutni i našoj svakodnevnici jer ih upotrebljavamo spontano kroz ples, igru, i aktivnosti. Na taj način deca usvajaju strani jezik spontano, brže i lakše, pa on postaje manje stran.

Logoped

Pratimo razvojni put govora svakog deteta od prvog dana u vrtiću sve do predškolskog uzrasta, otkrivamo eventualna odstupanja i kroz kreativne logopedske vežbe i radionice ih rešavamo i korigujemo.