Nastava u prirodi

Nastava u prirodi je fakultativni, organizacioni oblik nastave koja se najčešće izvodi u prirodi, kombinovanjem nastave i učenje sa odmorom , zabavom i sportsko rekreativnim sadržajem.
Opšti cilj nastave u prirodi je da kroz fakultativni, organizacioni oblik nastave koja je izvodi u prirodi, kombinovanjem same nastave, učenja i zabave sa sportskim aktivnostima, povežemo sve usvojeno kroz teoriju sa praktičnim obrazovanjem.
Proširivanje ranije stečenih znanja, u prirodi posebno kod dece mlađih uzrasta ima za cilj da se upozna biljni i životinski svet koji nas okružuje, razvije ljubav prema prirodi kao i  značaj i svest o čuvanju iste. Upoznajemo kulturno istorijske znamenitosti, običaje naših predaka, različita zanimanja ljudi i karakteristika krajeva koje obilazimo i u kojim živimo. Razvijanje tolerenacije, razumevanja i ljubavi, shvatanje zdravih navika života.