Muzičke radionice

Od velike važnosti za emocionalan i psiho-fizički razvoj deteta jeste muzika i ono što ona kroz pesmu i note reflektuje na emociju kod dece. Muzika pomaže u razvoju mališana tako što njenim posredstvom uče o svetu koji ih okružuje, a činjenica da mališani još dok su bebe pamte muziku koju čuju, govori u prilog tome da muzika ima snažan uticaj na pamćenje dece. U našoj raspevanoj muzičkoj radionici mališani se upoznaju sa osnovnim pojmovima muzike i instrumentima, zajedno sa vaspitačima uče nove pesme i zajedno, sa svojim vršnjacima razvijaju sluh, osećaj za ritam i motoriku. Svakodnevno učimo nove ritmičke pesmice uz pomoć ritmičkih instrumenata i na taj način upoznajemo bogatstvo govora.

Muzička radionica nam pomaže da:

 • Razvijemo sluh
 • Razvijemo osećaj za ritam
 • Upoznamo sopstvene vokalne sposobnosti
 • Shvatimo svet oko sebe i iskažemo svoja lična iskustva
 • Razvijemo intelekt
 • Budemo druželjubivi
 • Iskažemo svoje emocije
 • Razvijemo motoriku
 • Budemo maštoviti
 • Steknemo samopouzdanje
 • Podstaknemo kreativnost