Uloga logopeda u vrtiću je od izuzetnog značaja. Broj dece kod koje se javljaju odstupanja u razvoju govora, iz godine u godinu raste, pa stučnjaci upozoravaju da se na vreme krene sa prevencijom i logopedskim vežbama, kako dete ne bi imalo problema u školi.
Ukoliko se određena odstupanja u razvoju govora kod dece ne koriguju u ranom uzrastu, može doći do poteškoća oko savladavanja gradiva u školi. Zato je preporuka logopeda da roditelji prate razvojni put govora svog deteta od samog njegovog rođenja, i da ga neprestano stimulišu.
Jedna od takvih sredina je i vrtić, gde mališani provode veći deo dana, pa je uloga logopeda u vrtiću od izuzetnog značaja. Iz pomenutih razloga, Vtrić Akvica u svoj tim dobrodošlicu je poželeo Jeleni Brkić – defektologu – logopedu koja sa mališanima radi uz puno strpljenja, stručnosti i ljubavi.


Jelena je rođena 10.07.1989.godine u Požarevcu.
Gimnaziju je završila u Svilajncu, nakon koje se opredelila za studije na Defektološkom fakultetu u Beogradu. 2014.godine doplomirala je na Defektoloskom fakultetu (Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju) na smeru LOGOPEDIJA i dobila zvanje DEFEKTOLOG-LOGOPED.
2016.godine upisuje MASTER STUDIJE na smeru MOTORICKE SMETNJE I POREMECAJI i uspešno ih završava 2017.godine braneći master rad na temu: ,,Učestalost motoričkih poremećaja kod dece sa dislalijom“.


Tokom studiranja volontirala je u domu ,,Drinka Pavlovic“ u Beogradu.
U periodu od juna 2016.godine do juna 2017.godine stažirala je u Domu zdravlja u Požarevcu.2017.godine polaže stručni ispit u Ministarstvu zdravlja, a od skora je deo Akvica tima gde uspešno sarađuje sa decom do predškolskog uzrasta.