Svako dete poseduje određenu dozu kreativnosti, a zadatak roditelja i vaspitača je da pomognu mališanima da razviju svoju maštu i da zajedno uživaju u tom imaginarnom svetu.


Bez obzira na razvijenu kreativnost i maštovitost dece, većina mališava već nakon treće godine zna da ljubičaste krave zapravo ne postoje, ali to im ne ograničava mogućnost za dalji razvoj kreativnosti i maštarija.
Kreativnost je ključna tačka sreće i zadovoljstva i osnovna veština koju treba razvijati kod dece. Ona nije ograničena na umetnički i muzički izraz već je od velikog značaja za matematiku, nauku, socijalnu i emocionalnu inteligenciju.


Dokaz smo da se iskustvo detinjstva značajno izmenilo poslednjih godina gde deca više ne moraju da maštaju da je štap u njihovoj ruci mač u priči koju su sami zamislili već mogu da se igraju Star Wars-a sa posebnom svetlećom sabljom u kostimima dizajniranim za specifičnog lika koga izaberu.


Koliko god da je današnje doba ograničavajuće za razvoj mašte i kreativnosti kod dece, s obzirom da im je sve što bi zamislili pristupačno, važno je da deci dozvolimo da eksperimentišu, da postavljaju pitanja, da iskažu mišljenje, da otkriju svoje ideje, da ih objasne.


Pritom je veoma važno da ih ne prekorevamo, da ne ismevamo njihova objašnjenja i definicije koje su vrlo često koliko komične, toliko i genijalne. Važno je uvoditi igre koje podstiču kreativnost. Roditelje uglavnom brine činjenica da za igru nemaju mnogo vremena. Međutim, ukoliko se dobro organizujete, sve je moguće postići.

Vođeni dugogodišnjim iskustvom i primenom raznih tehnika za podsticanje kreativnosti, naši vaspitači vam predlažu par korisnih saveta za razvoj kreativnosti kod vaših mališana:

  1. Crtanje i pravljenje predmeta od različitih materijala – omogućava deci da maštaju i vežbaju svoju kreativnost.
  2. Obična kartonska kutija, uz maštu i kreativnost postaje pravi predmet ideja i zabave.
  3. Deca mogu da razvijaju svoju maštu i dok su na igralištu. Igranje na igralištu može da, pored kreativnosti unapredi i učenje. Razne brojalice i mozgalice biće lakše i zanimljivije za savladavanje dok je dete srećno igrajući se na igralištu.
  4. Čitanje bajki sa detetom razvija maštu. Čitanje naglas i pričanje priče deci svaku bajku učini interesantnijom i tako ih podstiče na bezbroj kreativnih pitanja i maštarijama o bajkama koje slušaju.